Kontakty

Agritec

AGRITEC, spol. s r.o.
Jozefov majer 230
930 41 Kvetoslavov
SLOVAKIA

IČO: 36235831
IČ DPH: SK2020197421

Tel.: +421 31 5627 154

E-mail: agritec@agritec.sk

Web: www.agritec.sk

Riaditeľ spoločnosti:
Ing. Roland Gombár
+ 421 903 829 000
gombar@agritec.sk

Ekonomické oddelenie:
Mgr. Silvia Botlová
+421 31 562 71 54
botlova@agritec.sk

Obchodné oddelenie:
Ing. Lelkes Zoltán
+ 421 903 829 105
predaj@agritec.sk

Eugén Ferenczi
+ 421 905 695 627
predaj@agritec.sk

Vedúci skladu ND:
Jaromír Gembický
+421 903 666 607
gembicky@agritec.sk

Vedúci technického oddelenia:
Ing. Štefan Nagy
+ 421 903 226 406
nagy@agritec.sk

Technika pre moderné poľnohospodárstvo a staveníctvo
Technika pre moderné poľnohospodárstvo a staveníctvo